ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

635042292434012156 ۰

شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجربه‌ای موفق یا ناموفق

     اسلام ارزش و احترام فوق‌العاده‌ای برای حق شهروندی افراد جامعه قائل است و طبیعتاً جمهوری اسلامی نیز برای احیاء همین حق است که در اصل ۶ قانون اساسی خود، تآکید دارد که؛ «در...