ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۲

چرا با حجاب در ایران مخالفند؟

     تا به حال از خودتان پرسیده‌اید، چرا غربی‌ها و رسانه‌های وابسته به آنها و یا معاندین خود فروخته‌ای مثل مسیح علی‌نژاد و مزدوران و فریب‌خوردگان داخلی وابسته به آنها، اینقدر با حجاب و...

۰

چند معضل مهم بانکی

     بسیاری از کشورهای دنیا برای این که نقدینگی موجود در کشور در سیستم بانکی حبس نشود و به سمت تولید و کارآفرینی سوق داده شود، بابت نگهداری پول مشتریان در بانکها از آنها...