نویسنده: احمدرضا هدایتی

۲

گرانی‌های اخیر علت موجهی ندارد

     بخش قابل توجهی از گرانی‌های چند سال اخیر در سطح جهان حاصل اثرات جانبی بحران‌های بین‌المللی نظیر؛ آتش‌افروزی‌های مکرر غربی‌ها در نقاط مختلف این کره خاکی و یا انتشار ویروس منحوس کرونا در...

۸

چقدر پیشرفت کرده‌اند برخی از زنان کشورمان!

     شاید تعجب کنید اما منظورم بانوان دانشمند، فرهیخته، نخبه، متخصص و متعهد و مؤمن کشورمان نیست، بلکه منظورم زنانی هستند که به یُمن وجود آنتن‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و تحت تأثیر تبلیغات...