دسته بندی: دفاع مقدس

۰

خیال باطل (بحثی پیرامون اهرمهای قدرت ایران و دلایل ناتوانی دشمن در تقابل با انقلاب اسلامی)

     اینک سالهاست که انقلاب اسلامی ایران در معرض انواع تهدیدات دنیای استکبار قرار گرفته و دشمنان اسلام هربار بدنبال خنثی شدن توطئه‌ها و شکست ترفند‌هایشان، روش دیگری را در پیش گرفته‌ و از...

۰

مصاحبه‌ای منتشر نشده‌ از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مورد فلسفه تشکیل و ضرورت تقویت و توسعه بسیج

     مطلبی را که در ذیل مطالعه خواهید کرد، مصاحبه‌ای است فرضی با بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که به بهانه سالگرد تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی عیناً با استفاده از متن سخنرانی‌های ایشان...