دسته بندی: > از دیگران

۰

آمریکایی‌ها چگونه از تولید ملی حمایت می‌کنند؟ (نقش دکترین مونروئه در ایالات‌متحده‌ شدن آمریکا)

     در عصر اقتصاد های نوین (محصول نیمه دوم قرن بیستم) تولید ملی به عنوان مهم ترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی شناخته می شود. بر همین اساس است که ارزش تولیدات انجام شده...