دسته بندی: کنترل و نظرات

۴

تا کی باید رسانه‌ها نقش نظارتی نظام اداری را بر عهده داشته باشند؟

     سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) موضوع ضرورت تقویت و توسعه سیستم کنترل و نظارت در نظام اداری کشور را متذکر می‌شوند، البته قبل از آن نیز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت...

۲

سیستم اداری نیازمند پاکسازی، پاکسازی مستلزم کادرسازی

     با این‌که طی مدت عمر با برکت انقلاب اسلامی، دستاوردهای شگفت‌آور و عظیمی در ابعاد مختلف مادی و معنوی و در بخش‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی کسب شده است، اما...

۲

آقای رئیس جمهور؛ باور کنید، نظارت شاه کلید رفع ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی است

     آقای رئیس جمهور؛ عزم و اراده شما برای مبارزه با فساد ستودنی است، اما باور کنید، نظارت؛ شاه کلید رفع فساد و ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی است و چنانچه واقعاً مترصد آن هستید...