دسته بندی: کنترل و نظرات

پیشنهاد به رئیس جمهور محترم و رئیس محتر مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت متقابل مردم و دولت بر یکدیگر ۰

پیشنهاد به رئیس جمهور محترم و رئیس محتر مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت متقابل مردم و دولت بر یکدیگر

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...