دسته بندی: سازمان ها و نهادهای وابسته به نهاد رهبری

۰

پیشنهاد برای سازمان اوقاف و امور خیریه: ۱- باتوجه به جایگاهی که اسلام برای کسب علم و دانش قائل است، ترتیبی اتخاذ گردد تا خیرین از طریق رسانه ها و در مساجد و منابر...

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۱

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی ۱۰

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی

بسمه تعالی وزیر/ مدیر/ مسئول/ رئیس محترم:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی مسئولین و خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می...