دسته بندی: فرهنگی و اجتماعی

۸

چقدر پیشرفت کرده‌اند برخی از زنان کشورمان!

     شاید تعجب کنید اما منظورم بانوان دانشمند، فرهیخته، نخبه، متخصص و متعهد و مؤمن کشورمان نیست، بلکه منظورم زنانی هستند که به یُمن وجود آنتن‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و تحت تأثیر تبلیغات...