دسته بندی: رسانه و فضای مجازی

۰

نقش رسانه ملی در کارآفرینی و پیشرفت و توسعه کشور(شبکه تلویزیونی کشاورزی و …)

     اگر چه شبیخون فرهنگی دشمن علیه ایران اسلامی غیرقابل انکار است و رسانه ملی باید و حق دارد تا با ایجاد شبکه‌های مختلف تلویزیونی و تولید برنامه‌های خاص تفریحی و سرگرم کننده متناسب...

۰

صداقت در اطلاع رسانی، رمز اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی (رسانه)

     همانگونه که اجرای دقیق عدالت و اجتناب از تبعیض می‌تواند در جلب رضایت و اعتماد جامعه مؤثر باشد، صداقت در گفتار و رفتار و اطلاع‌رسانی درست مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های موجود نیز،...

۶

خود باختگی تبلیغاتی چرا؟ (نگاهی اجمالی به موضوع تبلیغات در رسانه ملی)

     امروزه اکثر کشورهای جهان با محدویت منابع درآمدزا مواجه هستند، به گونه ای که گاهی تلاش می کنند تا کسری بودجه خود را از طریق ورود به عرصه های غیر قانونی تجارت از...