دسته بندی: آمریکا و اروپا

۵

پیام‌ها و پیامدهای عملیات توازن بازداندگی یمنی‌ها

     سخن گزافی نیست اگر بگوییم طی چهار دهه اخیر چند جنگ جهانی در غرب آسیا (خاورمیانه) به وقوع پیوسته است، جنگ‌هایی که تجارب و نتایج کار نشان می‌دهد، ضمن تأثیرگذاری عمیق بر عرصه‌های...