دسته بندی: تولید و تجارت

۰

آیا واقعاً آزادسازی قیمت‌ها تنها راه است؟

     این روزها واژه‌هایی مانند؛ قاچاق (ورود و خروج غیرقانونی کالا) و ناترازی اقتصادی در بخش‌های مختلف به مهمترین بهانه طرفداران تفکر نئولییبرا‌لیستی برای آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شده، اما آیا واقعاً آزادسازی یا رهاسازی...

۱۴

پیش‌نیازها و الزامات جهش تولید با مشارکت مردم

     طی حدود یک دهه اخیر با توجه به شعارهای اقتصادی که ابتدای هر سال توسط رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می‌شود، راه‌کارهای متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و خود مسئولین...