دسته بندی: سیاست خارجی

۰

سیاست غربی‌ها از تجزیه تا اتحاد / تجزیه کشورها؛ نسخه‌ای که فقط برای دیگران می‌پیچند

     تمام شواهد و قرائن بیانگر این واقعیت است که دشمنی نظام سلطه با کشورهای مختلف دنیا از جمله با ایران اسلامی فقط و فقط به خاطر نگرانی از استقلال، پیشرفت، قدرت یافتن و...