دسته بندی: سیاست خارجی

۰

پایان تاریخ، پایان سلطه

     قطعا هنگامیکه ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز معروف آمریکایی فراگیر شدن نظام سرمایه داری را پایان تحولات بین المللی و به عبارت دیگر پایان تاریخ جهان اعلام کرد، هرگز تصور نمی کرد برخلاف پیش...