دسته بندی: سیاست خارجی

صندوق مالی حمایت از ادیان الهی ۰

صندوق مالی حمایت از ادیان الهی

     امروزه تمامی کشورهای جهان طبق یک روال منطقی، فراگیر و متداول، همواره تلاش می کنند تا در راستای منافع و مصالح ملی کشورشان، از طریق وضع قوانین مختلف از بروز جرم و جنایت...