دسته بندی: سایر مراکز و دستگاه ها

پیگیری تلفن و اینترنت شهر پردیس ۶

پیگیری تلفن و اینترنت شهر پردیس

بسمه تعالی رئیس محترم اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران – جناب آقای مهندس کریمی فرانی:      با سلام و احترام به استحضار می رساند، ساکنین مجتمعهای ………………….. واقع در خیابان …………………..  شهر جدید...