دسته بندی: سایر مراکز و دستگاه ها

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری: ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران:       با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و همکاران سخت کوشتان...

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۵

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی ۱۰

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی

بسمه تعالی وزیر/ مدیر/ مسئول/ رئیس محترم:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی مسئولین و خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می...

برادر ارجمند جناب آقای فاضلی  ریاست محترم هیئت مدیره مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور: ۰

برادر ارجمند جناب آقای فاضلی ریاست محترم هیئت مدیره مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور:

      با سلام و احترام، به آگاهی می رساند که حقیر سالهاست که تلاش دارم تا با اطلاع رسانی در مورد مسائل و مشکلات روز کشور و طرح مهمترین انتظارات جامعه، بر ضرورت همکاری...