دسته بندی: سایر مقالات

۰

نقش بسیج در محرومیت زدایی و سازندگی کشور

       بسیج به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای دولتی و مردمی موجود درکشور از ظرفیتهای فراوانی برای حضور در عرصه‌های مختلف برخوردار است، زیرا نه‌تنها تمام جغرافیای کشور را در کلیه نقاط شهری و روستایی...

۰

کارکردها و عملکردهای بسیج از گذشته تا کنون (در زمان صلح و سازندگی)

       بررسی وقایع و حوادث تاریخی و انقلابهای مردمی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که هر گاه حکومتی از پشتوانه مردمی قوی و مناسب برخوردار باشد نه تنها به راحتی خواهد توانست...