دسته بندی: سایر مقالات

مصاحبه‌ای منتشر نشده‌ از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مورد بسیج ۰

مصاحبه‌ای منتشر نشده‌ از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مورد بسیج

     مطلبی را که در ذیل مطالعه خواهید کرد، مصاحبه‌ای است فرضی با بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که به بهانه سالگرد تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی عیناً با استفاده از متن سخنرانی‌های ایشان...