دسته بندی: سیاست داخلی

۰

رئیس جمهور و اختیاراتی که گاهی به درستی از آن استفاده نشده است

     این اولین بار نیست و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود که موضوع محدودیت اختیارات ریاست جمهوری به شکل کاملاً هدفمند و بعضاً مغرضانه از سوی برخی افراد مطرح می‌گردد.

۸

مبادا تحت تأثیر القائات دشمن از قطار انقلاب پیاده شویم

     اگرچه ممکن است بسیاری از ما در مورد مسائل و مشکلات سایر کشورها اطلاعات چندانی نداشته باشیم، اما تردیدی وجود ندارد که همه کشورهای جهان، کم یا زیاد و پنهان یا آشکار با...