دسته بندی: سیاست داخلی

۰

شرکت در انتخابات لزوماً به معنای تأیید عملکرد دولت نیست

     شرکت در انتخابات مختلف اگرچه تأیید نظام اسلامی محسوب می‌شود و مؤید این مطلب است که مردم مؤمن و انقلابی همچنان به مبانی اعتقادی خود و آرمان‌های والای انقلاب در راستای پیشرفت همه‌جانبه...

۰

آیا چنین افرادی واقعاً می‌توانند اصلح باشند؟

     قطعاً برای کارگزاران نظام اسلامی، اخلاق یکی از ضروریات حکمرانی اسلامی محسوب می‌شود، بنابراین با توجه به آنچه در اولین مناظره نامزدهای محترم ریاست جمهوری گذشت، اکنون این سوأل مطرح است که آیا...

۰

چند معیار متفاوت برای تشخیص نامزد اصلح در انتخابات

     امروز این سوال برای بسیاری از افراد جامعه مطرح است که واقعاً چگونه می‌توانیم نامزد اصلح را تشخیص بدهیم؟      بدیهی است که یکی از راه‌کارهای تشخیص نامزد اصلح استفاده از نظر و...