دسته بندی: سیاسی

۰

چرا اجرای برخی از مطالبات رهبری و انتظارات مردم با تأخیر مواجه می‌شوند؟

     شکی نیست که جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی لازم از جمله؛ رهبری داهیانه، نیروی انسانی مومن، متخصص، مستعد و خلاق و همچنین منابع طبیعی و مواد اولیه غنی برخوردار...