دسته بندی: سیاست داخلی

۰

الزامات و بایدها و نبایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر ولایت

    در جریان تبیین و تشریح طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته)، ایشان با توجه به فشارهای اقتصادی دشمن و تحمیل تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی غرب، در بیان وضعیت...

۳

بررسی چالش‌های موجود در مسیر اقتصاد مقاومتی از منظر ولایت

     برای اجرای هر طرح و برنامه‌ی گسترده‌ای مانند اقتصاد مقاومتی ابتدا باید، آسیب‌شناسی لازم پیرامون موضوع انجام و نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌رو به دقت شناسایی شوند، تا امکان استفاده بهینه...

۰

اقتصاد مقاومتی از بحث و جدل تا اقدام و عمل

     با ورود به سال ۱۳۷۵، هشتمین سال و چنانچه شعار وجدان کاری و انضباط اجتماعی را نقطه آغازین به‌حساب آوریم، دوازده سال از زمان بیان اولین شعار اقتصادی، توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(دامت...