دسته بندی: سیاست داخلی

۲

ضرورت خانه‌تکانی اساسی ساختاری و سازمانی در بخش‌های کنترلی و نظارتی

     تعدد و تنوع سیستم‌های نظارتی در قوای سه‌گاه از یک‌سو و از سوی دیگر بروز و تداوم وقوع تخلفات مختلف اخلاقی، اقتصادی، امنیتی و امثال آن که هرازگاهی راست و دروغ در رسانه‌های...

۰

انتظارات جامعه از نمایندگان مجلس یازدهم

     در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی، ناهماهنگی فکری، سیاسی و حتی اعتقادی نمایندگان، به مهمترین بهانه برای کم‌کاری برخی از آنها تبدیل شده بود، اما اینک و پس از فراز و فرودهای فراوانی...

۰

رفتار مردم سایر کشورها در برخورد با حوادث چگونه است؟

     چرا واقعیت را نمی‌گویند؟ چرا پنهان کاری می‌کنند؟ آمار مرگ و میر خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، مدت زیادی است این ماجرا شروع شده، اما اطلاع‌رسانی نکردند، عمداً آمار را خیلی کمتر یا...