دسته بندی: سیاست داخلی

۸

مردم پیروز واقعی انتخابات / اشاره به نکات قابل تأمل

     سرانجام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با موفقیت به پایان رسید و مردم ایران اسلامی یکبار دیگر پیروز میدان شدند و حماسه آفریدند، اما این انتخابات چند نکته قابل تأمل در...