دسته بندی: سیاست داخلی

۲

همدلی و هم‌زبانی دولت و ملّت، راهبردی برای تحقق آرزوهای بزرگ (بررسی اجمالی شعارهای سال)

     از ۲۱ سال پیش یعنی سال ۱۳۷۳ تا به‌حال که به ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه برکاته) سنت حسنه و در عین حال بدیع هدف‌گذاری سالانه در قالب تعیین شعائر برانگیزاننده و نام‌گذاری...

۲

آقای رئیس جمهور؛ باور کنید، نظارت شاه کلید رفع ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی است

     آقای رئیس جمهور؛ عزم و اراده شما برای مبارزه با فساد ستودنی است، اما باور کنید، نظارت؛ شاه کلید رفع فساد و ناهنجاری‌های اداری و اقتصادی است و چنانچه واقعاً مترصد آن هستید...

۰

صداقت در اطلاع رسانی، رمز اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی (رسانه)

     همانگونه که اجرای دقیق عدالت و اجتناب از تبعیض می‌تواند در جلب رضایت و اعتماد جامعه مؤثر باشد، صداقت در گفتار و رفتار و اطلاع‌رسانی درست مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های موجود نیز،...