دسته بندی: سیاست داخلی

۰

ضرورت یکپارچه‌سازی نظام مسائل کشور

     طی سالهای گذشته برخی از مسائل از جمله؛ فشارهای تحمیلی خارجی مثل جنگ تحمیلی، بحرانهای طبیعی مثل سیل و زلزله و غیرطبیعی مثل اغتشاشات و گرانی‌ها، اولویت یافتن فعالیتهای سیاسی نسبت به مسائل...