دسته بندی: سیاست داخلی

۰

آیا احیاء جهادسازندگی بهترین راه است؟

     بی‌تردید امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار جهادی توأم با علم و منطق است و قطعاً از نهادهایی مانند جهادسازندگی سابق می‌توان به عنوان یکی از جهادی‌ترین نهادهای انقلاب...