دسته بندی: علمی و آموزشی

۴

آشنایی اجمالی با مفهوم مکتب (مرتبط با فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی)

     مسلک، منهج، مدرسه، مذاق، سبک، سنت، نهضت، نظریه، نظام، نحله، گرایش، شیوه، طریقه، روش و… از واژه‌ها و اصطلاحاتی هستند که به‌خصوص در دوران معاصر در بسیاری از محاوره‌ها و آثار مکتوب نویسندگان...

۰

ضرورت پیامدنگری و عاقبت اندیشی در تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه‌ها (قسمت دوم)

مقدمه: راز موفقیت سازمان‌ها در بررسی زوایای مختلف و پیامدهای کار آنها نهفته است و لذا توجه به پیامد و جوانب انجام طرح‌ها و برنامه‌ها در ردیف وظایف اصلی و اساسی مدیران و مسئولین...

۸

برنامه ریزی استراتژیک پیامد‌نگر (نتیجه‌محور) قسمت اول

مقدمه: معمولاً همه سازمان‌ها در تمام سطوح، به دنبال کسب بهترین شرایط و ایده‌آل‌ترین وضعیت برای مجموعه خود هستند و چنانچه هدفگذاری آنها به شکل علمی، مشروع و قانونی صورت گرفته باشد، طبیعتاً نباید...