دسته بندی: علمی و آموزشی

۰

چرا ما مرجع نباشیم!؟ ( در مورد جایگاه علمی و معنوی ایران )

     تردیدی وجود ندارد که هم اینک به برکت دستاوردهای انقلاب اسلامی، کشور ایران از ابعاد مختلف در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند، علاوه بر مرجعیت دینی و معنوی جهان، بار دیگر به عنوان...

۲۶

نگاهی اجمالی به تعاریف و انواع دسته بندی سامانه (سیستم یا نظام)

      ×        مقدمه :      نتایج بررسی عملکرد نظام اداری کشور طی سال های گذشته حاکی از وجود کاستی‌ها و ضعف‌های مختلف در زمینه امور اداری از جمله؛ طراحی ساختار وسازمان، سیستم ها، روشها،...