دسته بندی: علمی و آموزشی

جنگ روانی (نگاهی اجمالی به ایزار و روش های مورد استفاده نظام سلطه بر علیه سایر ملل از جمله مسلمانان)

       من به تمام جهانیان با قاطعیت اعلام می کنـم که  اگـر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در  مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمـام آنان ازپای نخواهیم...

برآورد (آنالیز) قیمت منطقی، حلقه ای مفقوده دراقتصاد مقاومتی (بررسی یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی) ۰

برآورد (آنالیز) قیمت منطقی، حلقه ای مفقوده دراقتصاد مقاومتی (بررسی یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی)

     متاسفانه علی رغم رشد و توسعه شگرف فن آوریهای نوین و پیچیدگی و تنوع فعالیتهای جاری در عرصه های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی و سایر موضوعات مشابه و سرعت یافتن فعالیتهای...