دسته بندی: علمی و آموزشی

۰

ضرورت پیامدنگری و عاقبت اندیشی در تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه‌ها (قسمت دوم)

مقدمه: راز موفقیت سازمان‌ها در بررسی زوایای مختلف و پیامدهای کار آنها نهفته است و لذا توجه به پیامد و جوانب انجام طرح‌ها و برنامه‌ها در ردیف وظایف اصلی و اساسی مدیران و مسئولین...

۸

برنامه ریزی استراتژیک پیامد‌نگر (نتیجه‌محور) قسمت اول

مقدمه: معمولاً همه سازمان‌ها در تمام سطوح، به دنبال کسب بهترین شرایط و ایده‌آل‌ترین وضعیت برای مجموعه خود هستند و چنانچه هدفگذاری آنها به شکل علمی، مشروع و قانونی صورت گرفته باشد، طبیعتاً نباید...

۰

چرا ما مرجع نباشیم!؟ ( در مورد جایگاه علمی و معنوی ایران )

     تردیدی وجود ندارد که هم اینک به برکت دستاوردهای انقلاب اسلامی، کشور ایران از ابعاد مختلف در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند، علاوه بر مرجعیت دینی و معنوی جهان، بار دیگر به عنوان...