دسته بندی: فرهنگی و هنری

جنگ روانی (نگاهی اجمالی به ایزار و روش های مورد استفاده نظام سلطه بر علیه سایر ملل از جمله مسلمانان)

       من به تمام جهانیان با قاطعیت اعلام می کنـم که  اگـر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در  مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمـام آنان ازپای نخواهیم...

۰

صد رحمت به معماران قدیمی (ارزشهای فراموش شده در معماری ایرانی و اسلامی)

     چنانچه با نگاهی موشکافانه ساختار ابنیه تاریخی اصفهان، بادگیرهای شهر یزد، هسته مرکزی و قدیمی شهر اراک، باغ فین در کاشان و یا حتی خانه های ماسوله و در مجموع، بافت بکر و...

۲

قهرمان سازی کاذب توطئه پنهان (تاثیر قهرمان سازی کاذب در تغییر سبک زندگی)

     در دنیای کنونی «قهرمان سازی کاذب» یکی از شیوه‌های کهنی است که با بکارگیری جدیدترین وسایل و تجهیزات تبلیغی جهان، مجدداً در دستور کار دشمنان فرهنگی مسلمانان قرار گرفته است و متخصصین این...