دسته بندی: فرهنگی و هنری

۰

نقش شعر و موسیقی در ایجاد شور و نشاط انقلابی برای سازندگی کشور ( مرتبط با موضوع مداحی ، شعر ، عزاداری )

      در طول تاریخ همواره ادبا، شعرا و نویسندگان متعهد، با اتکا به قدرت معجزه آسای قــلم، بـیان و کــلام خود، نقش سازنده و بسیار موثری در رشد و تربیت معنوی و اخلاقی...