دسته بندی: فرهنگی و هنری

۰

صد رحمت به معماران قدیمی (ارزشهای فراموش شده در معماری ایرانی و اسلامی)

     چنانچه با نگاهی موشکافانه ساختار ابنیه تاریخی اصفهان، بادگیرهای شهر یزد، هسته مرکزی و قدیمی شهر اراک، باغ فین در کاشان و یا حتی خانه های ماسوله و در مجموع، بافت بکر و...

۲

قهرمان سازی کاذب توطئه پنهان (تاثیر قهرمان سازی کاذب در تغییر سبک زندگی)

     در دنیای کنونی «قهرمان سازی کاذب» یکی از شیوه‌های کهنی است که با بکارگیری جدیدترین وسایل و تجهیزات تبلیغی جهان، مجدداً در دستور کار دشمنان فرهنگی مسلمانان قرار گرفته است و متخصصین این...

۰

لشکرهای نامرئی (تاثیر پوشاک، اسباب بازی و سایر ملزومات زندگی در تغییر سبک زندگی)

      شاید تا هنگامی که برای اولین بار و به صورت علنی، انگلیسی‌ها برای ترویج تریاک در ایران، تا مدتی سوخته آنرا به قیمتی گرانتر می‌خریدند و یا برای ترویج شلوار موسوم به «...