دسته بندی: فرهنگی و هنری

۲

نگاهی اجمالی به رخدادی شبیه معجزه در قرن حاضر (مربوط به شهر ساروق در اراک)

     آیا می‌دانید؛ با عنایت الهی در رخدادی معجزه‌گونه و در همین قرن معاصر، آیات نورانی قرآن مجید به یکباره و به‌طور کامل در قلب یک انسان پاک و صاحبدل روستایی که مطلقاً ازسواد...

۰

چرا روزه می‌گیریم؟

     برنامه های اسلام، برای رسیدن انسان به خوشبختی و سعادت جاودانه تدوین شده است؛ سعادتی که گستره‌ای به پهنای دنیا و آخرت دارد. در این میان، روزه عبادتی است که در دستیابی بشر...