دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۱

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...

پیشنهادات مربوط به حوزه تحقیقات و آموزش عالی ۲

پیشنهادات مربوط به حوزه تحقیقات و آموزش عالی

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت آموزش وپرورش:       با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس...