دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای وزارت بازرگانی (وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت) ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای وزارت بازرگانی (وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت)

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت صنعت، معدن تجارت:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام...

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی : ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی :

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت امور اقتصاد ودارایی: با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس...