دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهدات مربوط به حوزه وظایف وزارت امور خارجه: ۰

پیشنهدات مربوط به حوزه وظایف وزارت امور خارجه:

۱-   پیگیری ایجاد نهادهای بین المللی اسلامی، از جمله: خبرگزاری، دادگاه، بازار، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی، سازمان دفاعی، بانک یا صندوق پول، میراث فرهنگ اسلامی، سازمان امدادی، سازمان فضایی، المپیک ورزشی، المپیادهای...

پیشنهادات مربوط به حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی: ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آوزش پزشکی:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران...

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۱

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...