دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۳

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...

پیشنهادات مربوط به حوزه تحقیقات و آموزش عالی ۲

پیشنهادات مربوط به حوزه تحقیقات و آموزش عالی

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت ………………………….:       با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری...

پیشنهادات مربوط به حوزه کشاورزی ۲۴

پیشنهادات مربوط به حوزه کشاورزی

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس...

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی ۱۰

متن نامه پیشنهادات ارسالی به مراکز و دستگاههای مختلف دولتی

بسمه تعالی وزیر/ مدیر/ مسئول/ رئیس محترم:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی مسئولین و خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می...