دسته بندی: قوه مجریه

۰

پیشنهاد به رئیس جمهور در مورد ضرورت تقویت و توسعه سیستم نظارتی کشور۲

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...

۰

پیشنهاد به رئیس جمهور محترم و رئیس محتر مجلس شورای اسلامی در مورد استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای قانونگذاری

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...

۰

پیشنهاد به معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در مورد سفرهای استانی هیئت دولت

بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای سعید لو معاون محترم اجرایی رئیس جمهور: با سلام و احترام فــراوان و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیرو فراخوان به...