دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهاد به رئیس جمهور در مورد ضرورت تقویت و توسعه سیستم نظارتی کشور۲ ۰

پیشنهاد به رئیس جمهور در مورد ضرورت تقویت و توسعه سیستم نظارتی کشور۲

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...

پیشنهاد به رئیس جمهور محترم و رئیس محتر مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت متقابل مردم و دولت بر یکدیگر ۰

پیشنهاد به رئیس جمهور محترم و رئیس محتر مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت متقابل مردم و دولت بر یکدیگر

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...

پیشنهاد به معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در مورد سفرهای استانی هیئت دولت ۰

پیشنهاد به معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در مورد سفرهای استانی هیئت دولت

بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای سعید لو معاون محترم اجرایی رئیس جمهور: با سلام و احترام فــراوان و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیرو فراخوان به...