دسته بندی: قوه مجریه

۰

پیشنهاد به شهردار محترم تهران در مورد ساماندهی کارگران ساختمانی و پروژه‌های عمرانی

بسمه تعالی      برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و...

۰

پیشنهاد به رئیس جمهور در مورد ضرورت تقویت و توسعه سیستم نظارتی کشور۲

بسمه تعالی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و مردمی ایران اسلامی :        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،...