دسته بندی: قوه مجریه

۴

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی...

۰

پیشنهادات مربوط به فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی:

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه رئیس محترم سازمان ثیت اسناد و املاک:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به...

۰

پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیتهای سازمان بازنشستگی (ویژه بازنشستگان عزیز):

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه رئیس محترم سازمان بازنشستگی کشور:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس...