دسته بندی: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی: ۵

پیشنهادات مشترک و عمومی برای دستگاههای مختلف دولتی:

بسمه تعالی جناب آقای ………………………………………….:        با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی، جسارتا بدون مقدمه از شما خواهش می کنم،...