دسته بندی: اجتماعی

۰

چند پیشنهاد در رابطه با جنگهای بیولوژیکی و بیماریهای واگیردار:

     نظر به اینکه در دنیای معاصر تکرار جنگهای بیولوژیکی و اپیدمی‌های واگیردار از سوی دشمنان بشیریت دور از تصور نیست، لذا پیشنهاد می‌شود، موضوعات ذیل در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

۰

انتظارات جامعه از نمایندگان مجلس یازدهم

     در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی، ناهماهنگی فکری، سیاسی و حتی اعتقادی نمایندگان، به مهمترین بهانه برای کم‌کاری برخی از آنها تبدیل شده بود، اما اینک و پس از فراز و فرودهای فراوانی...

۰

رفتار مردم سایر کشورها در برخورد با حوادث چگونه است؟

     چرا واقعیت را نمی‌گویند؟ چرا پنهان کاری می‌کنند؟ آمار مرگ و میر خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، مدت زیادی است این ماجرا شروع شده، اما اطلاع‌رسانی نکردند، عمداً آمار را خیلی کمتر یا...