دسته بندی: اجتماعی

۰

آیا واقعاً مسئولین محترم منتظر پاک شدن صورت مسئله هستند!؟ (در مورد بازنشستگان عزیز)

      مسابقه نابرابر بین افزایش حقوق و رشد تورم، اگرچه همزمان با جنگ تحمیلی به‌شکل غیررسمی و شاید در ابتدا به‌صورت نامحسوس آغاز شد، اما به‌رغم گذشت چند دهه از پایان جنگ تحمیلی، این...

۰

افراط و تفریط در ایجاد پیام‌رسان‌های ایرانی

     اگرچه فعال شدن بخش خصوصی و دستگاه‌های  ذیربط دولتی در جهت طراحی و ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی، بیانگر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور برای توسعه نرم‌افزاری در بخش‌های مختلف است، اما به‌نظر...

۲

توقع بیجا ایجاد نکنیم (آیا گرفتار خودزنی اجتماعی نشده‌ایم)!؟

     کارشناسان امور اجتماعی، ناامیدی را به مثابه تیر خلاص بر جسم و جان جامعه می‌دانند و به تعبیر دیگر، ناامیدی سم مهلکی است که می‌تواند یک جامعهِ حتی ثروتمند و برخوردار را از...