دسته بندی: اجتماعی

۸

از خودمان شروع کنیم

     متأسفانه در چند دهه اخیر گاهی برخی از افراد جامعه خیلی راحت در مورد مسائل مختلف از جمله؛ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی مسائل دینی قضاوت می‌کنند و این در حالی...

۰

چند نکته مهم در مورد سند ۲۰۳۰ یونسکو

     چندی پیش سند ۲۰۳۰ آگاهانه یا ناآگانه (عامدانه یا جاهلانه) و بدون سیر مراحل قانونی، توسط دولت محترم جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و در برخی...

۲

نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی در تحولات اجتماعی

     گرچه ریشه تمام گرفتاری‌های اخلاقی و رفتاری امروز جامعه را باید در نواقص و کاستی‌های نظام آموزشی جستجو کرد، اما کم‌کاری و مشکلات نظام آموزشی نافی کم‌کاری و قصور و تقصیر سایر مراکز...