دسته بندی: اجتماعی

۲

این یک جنگ واقعی است

     طی۳۷ سال گذشته دشمنان این مرز و بوم انواع توطئه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی ازجمله؛ بمب‌گذاری، ترور، کودتا، ایجاد بحران‌های اجتماعی از طریق شایعه‌پراکنی و ایجاد اختلاف و تفرقه بین پیروان...

۰

شبهه افکنی و ایجاد تردید، خط توطئه‌ای نه‌چندان جدید

     این روزها بیش از گذشته و به شکل کاملاً هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده و با اَشکال مختلفی از روش‌های ایجاد شک و تردید و شبه‌آفرینی در افکار عمومی جامعه مواجه هستیم، در این رابطه...

۴

چند راه‌کار اجرایی برای ارتقاء نقش تربیتی مدارس (مرتبط با نظام آموزشی)

     در نظام آموزش و پرورش کشور چه در دانشگاه‌ها و چه در مدارس، نه تنها هنوز موضوع تربیت و پرورش از جایگاه بایسته و شایسته خود برخوردار نیست، بلکه شیوه و فرآیند آموزش...