دسته بندی: اجتماعی

۰

چرا ما مرجع نباشیم!؟ ( در مورد جایگاه علمی و معنوی ایران )

     تردیدی وجود ندارد که هم اینک به برکت دستاوردهای انقلاب اسلامی، کشور ایران از ابعاد مختلف در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند، علاوه بر مرجعیت دینی و معنوی جهان، بار دیگر به عنوان...

۲

نگاهی اجمالی به تاریخ نهضت انتظار حاکمیت دین در جامعه (مرتبط با فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی)

     در رابطه با فاصله هبوط حضرت آدم بر روی زمین تا عصر حاضر، روایت‌های مختلفی نقل شده که یکی از معتبرترین آنها یک دوره تقریباً ده هزار ساله را نشان می‌دهد، بررسی این...