دسته بندی: اجتماعی

امر به معروف و نهی از منکر، معجزه اسلام برای تمام اعصار (بررسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر از نگاه رهبر معظم انقلاب)

     در باب فواید امر‌ به معروف و نهی از منکر و نقش آن در حفظ سلامت و تثبیت امنیت جامعه سخن‌های فراوانی بیان شده و ضرورت توجه و تحقق فراگیر آن همواره مورد...

۰

صداقت در اطلاع رسانی، رمز اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی (رسانه)

     همانگونه که اجرای دقیق عدالت و اجتناب از تبعیض می‌تواند در جلب رضایت و اعتماد جامعه مؤثر باشد، صداقت در گفتار و رفتار و اطلاع‌رسانی درست مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های موجود نیز،...

۴

ظاهر مردم باطن مسئولین است

     با اینکه در نظام جمهوری اسلامی؛ مسئولین جدای از مردم نیستند و نباید آنها را تافته‌ای جدا بافته از متن و بطن جامعه دانست، اما گاهی موقعیت‌های اجتماعی (به‌خصوص در سطوح میانی) برای...