دسته بندی: اجتماعی

۲

نگاهی اجمالی به تاریخ نهضت انتظار حاکمیت دین در جامعه (مرتبط با فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی)

     در رابطه با فاصله هبوط حضرت آدم بر روی زمین تا عصر حاضر، روایت‌های مختلفی نقل شده که یکی از معتبرترین آنها یک دوره تقریباً ده هزار ساله را نشان می‌دهد، بررسی این...

۰

نگاهی متفاوت به الزامات تحقق شعار فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

     بررسی منظومه فکری مقام معظم رهبری بیانگر وجود خط سیری هوشمندانه در بیان راهبردهایی است که هرسال متناسب با شرایط جامعه، نیاز کشور و میزان پیشرفت کار، تحت عنوان شعار سالانه مطرح و...

۰

آیا بهتر نبود!؟

     با اینکه طی چند دهه اخیر، انقلاب اسلامی ایران بارها تحت انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، اما با توجه به ثروت‌های فراوان خدادادی، منابع غنی طبیعی و موقعیت استثنایی کشور و...

۰

آیا این رفتارها شرم‌آور نیست!؟

    بر اساس آموزه‌های اسلامی، انسان اشرف مخلوقات عالم و موجودی است که از قدرت تعقل و تفکر برای تشخیص حق از ناحق و مسیر درست از نادرست برخوردار است، با اینحال گاهی برخی...