دسته بندی: اقتصادی

۳

نگاهی اجمالی بر نقش و الزامات مشارکت اصناف در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور

     اگرچــه در پاره‌ای از موارد؛ جامعه شاهد رفتارهای دور از انتظار از صاحبان ثروت و سرمایه بوده است، اما به شهادت تاریخ، همواره نقش مثبت بازاریان، تجار و بازرگانان متدین و مؤمن ایران...

۰

نقش رسانه ملی در کارآفرینی و پیشرفت و توسعه کشور(شبکه تلویزیونی کشاورزی و …)

     اگر چه شبیخون فرهنگی دشمن علیه ایران اسلامی غیرقابل انکار است و رسانه ملی باید و حق دارد تا با ایجاد شبکه‌های مختلف تلویزیونی و تولید برنامه‌های خاص تفریحی و سرگرم کننده متناسب...