دسته بندی: اقتصادی

۲

چه کسانی نقش مزدوری ارتش اقتصادی دشمن را بر عهده دارند!؟(بررسی موضوع گرانی به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده ار مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی)

برخلاف عصر قدیم که اقتصاد کشورها به چند موضوع مشخص و عمدتا تبادلات تجاری برخی از محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی محدود می شد، هم اینک روش های تجارت و منابع تامین مالی در...

۲

آیا تحریم های غرب اثربخش خواهد بود؟(اثر تحریم ها با نگاه بر اقتصاد مقاومتی)

       اثربخشی تحریم های یکجانبه غرب و بخصوص آمریکا بر اقتصاد کشورهای هدف از جمله ایران، موضوعی است که بستگی به عوامل مختلف داشته و باید از زوایای مختلف به آن پرداخته شود، زیرا در...

۱

جایگاه استاندارد، در اقتصاد مقاومتی

     برخی استاندارد را صرفا نشان مرغوبیت کالا و اجناس می دانند، اما استانداردها تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل می‌شوند، بنابراین استاندارد زبان مشترکی است میان همه...

۰

برآورد (آنالیز) قیمت منطقی، حلقه ای مفقوده دراقتصاد مقاومتی (بررسی یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی)

     متاسفانه علی رغم رشد و توسعه شگرف فن آوریهای نوین و پیچیدگی و تنوع فعالیتهای جاری در عرصه های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی و سایر موضوعات مشابه و سرعت یافتن فعالیتهای...