دسته بندی: اقتصادی

۸

ایران ثروتمندترین کشور جهان (مرتبط با دستاوردهای انقلاب اسلامی)

نگاهی اجمالی به نیروهای درونزای (برخی مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی) کشور: هرساله ثروتمندترین کشورهای جهان با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی توسط مراکز و مراجع ذیربط بین‌المللی شناسایی و معرفی می شوند، برای این...

۲۲

انتقال آب دریا به مناطق خشک، ضروری ترین نیاز، برای نجات ایران از خشکسالی

      چندی پیش گروهی از دانشمندان سازمان فضایی ناسا با بررسی و تفسیر تصاویر ماهواره ای اعلام کردند که طی چند سال آینده، تعدادی از کشورهای جهان از جمله ایران و برخی از دیگر...

۱

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دو رخداد بزرگ پیش رو در مسیر آرمان های انقلاب اسلامی

     اگر با تأمل بیشتر و نگاهی دقیقتر به فرآیند نامگذاری سال های پس از جنگ تحمیلی بنگریم، به نکات جالبی بر خواهیم خورد که همگی حکایت از عمق نگاه استراتژیک و آینده نگرانه...