دسته بندی: ورزشی

۲

این فوتبال افتخار ندارد!؟

     از نگاه اسلام ورزش و تفریحات سالم، شادابی و نشاط را به همراه داشته و قدرت تحمل و ظرفیت انسان در انجام وظایف اجتماعی و حتی دینی او را افزایش می دهد، علاوه...