دسته بندی: درباره انتخابات

۲

ضرورت بازنگری فوری قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

          بی‌شک قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران است، اما تا زمانی که نواقص مربوط به قوانین و مقررات مربوط به شوراهای مذکور در ابعاد...

۰

تفاوت آنهایی که انصراف می‌دهند

     از همان ابتدا می‌شد پیش‌بینی کرد که قبل از روز رأی‌گیری برخی از کاندیداها از ادامه رقابت‌های انتخاباتی انصراف بدهند، اما قطعاً بین انصراف‌دهندگان تفاوت‌های اساسی وجود دارد.        برخی از نامزدها...