دسته بندی: درباره انتخابات

۰

ساده سازی فرایند انتخابات ریاست جمهوری به چه قیمتی!؟

     تجارب انتخاباتی سال های گذشته بیانگر آن است که سهولت شرایط ثبت نام ریاست جمهوری در کشور باعث شده تا صحنه انتخابات با ثبت نام افراد مختلف و بعضا فاقد شرایط از اقشار...