پیشنهاد برای سازمان اوقاف و امور خیریه:

۱- باتوجه به جایگاهی که اسلام برای کسب علم و دانش قائل است، ترتیبی اتخاذ گردد تا خیرین از طریق رسانه ها و در مساجد و منابر به وقف اموال در موضوعات جدید و متناسب با نیاز روز جامعه از جمله: تامین هزینه ساخت مراکز علمی وآموزشی، انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و یا تامین هزینه برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی (مشابه جایزه نوبل) ملی و بین المللی که می تواند در دراز مدت اثری ماندگار و فراگیر داشته باشد، نیز ترغیب شوند. 

۲- توجیه خیرین در مورد ضرورت توجه به نیازهای دراز مدت جامعه و حتی المقدور  اجتناب از وقف اموال برای امور خاص قبل از وقف، با توجه به تغییر و تحولات جهانی و تغییر نیازهای جامعه، به منظور امکان استفاده از موقوفات متناسب با شرایط روز از دیگر موضوعاتی است که نیاز به فرهنگ سازی دارد.

۳- با توجه به محدودیتهای ساختاری و سازمانی موجود در آن مجموعه، تدوین قوانین و ضوابط مورد نیاز برای واگذاری کار رسیدگی به انبوه موقوفات پراکنده و مختلف موجود در سطح کشور، به بخش خصوصی از طریق ایجاد موسسات تخصصی در موضوعات مختلف و نظارت و مدیریت صحیح بر آنها می تواند نقش موثری در جمع آوری کامل درآمدهای وقف و استفاده بهینه از این منبع ارزشمند مادی معنوی داشته باشد.   

توضیح، این پیشنهادات در سال ۱۳۸۷ ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.