کارآزموده یا بازنشسته (کدام شایسته نامگذاری پیشکسوتان کار و تلاش یعنی بازنشستگان است؟)

     عنوان بازنشستگی واژه‌ای است که به درست یا غلط، همواره نزد اکثر افراد جامعه بخصوص بازنشستگان عزیز مترادف با از کارافتادگی بشمار رفته و یا نا‌توانی فکری و جسمی دوران کودکی را به ذهن متبادر می‌سازد، البته  گاهی به طنز معانی دیگری را هم بر این واژه مترتب می‌سازند.

     به همین دلیل عنوان بازنشستگی اگر چه مرحله جدیدی است از دوران زندگی که برای استراحت و جبران سالها خدمت و تلاش در نظر گرفته می شود، اما برای بسیاری از کسانی که با کوله باری از تجربه و بعضا حفظ کامل تواناییهای جسمی و ذهنی در پایان دوران خدمت قرار دارند، به یک دغدغه بزرگ و چه بسا بزرگترین مصیبت دوران زندگی تبدیل و نه تنها خود فرد، بلکه سایر اعضای خانواده را نیز گرفتار عوارض خود می نماید.

     این در حالیستکه با انجام برخی از اقدامات ازجمله؛ اقدامات فرهنگی می توان از پیامدهای این ناهنجاری کاست و قطعا نامگذاری مناسب برای پیشکسوتان کار و تلاش، یکی از راهکارهای موثر در این زمینه بشمار می رود، بنابراین به نظر می رسد استفاده از واژه ای جایگزین که از نظر روانی برانگیزاننده و حتی‌المقدور عاری از بار منفی باشد، اجتناب نا پذیر و بلکه ضروری است، اما بدیهی است که این واژه اولاً باید فارسی باشد و ثانیاً به راحتی از سوی جامعه به عنوان جایگزین پذیرفته شود و ثالثاً همانگونه که  در حال حاضر از عنوان بازنشسته و بازنشستگان به عنوان مشتقات بازنشستگی، استفاده می گردد، برای استفاده از واژگان مشابه آن مشکل ایجاد نکند.

     با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود از عنوان «کار آزموده» به معنای کسی که کار را تجربه کرده یا با انجام کار، در این زمینه تجربه کسب کرده استفاده شود، زیرا این واژه ضمن اینکه می‌تواند به اشکال مختلف مانند: کارآزمودگان، کار آزمودگی و کار آزموده مورد استفاده قرار گیرد در عین حال توقعی هم برای استمرار دائمی فعالیتهای کاری در افراد ایجاد نمی‌کند، زیرا آزمودن کار الزاماً به مفهوم کسب تجربه مثبت و یا بالعکس آزمودن تجربه منفی و یا برخورداری از قدرت کار مادام العمر نیست و می‌تواند بیانگر کسب تجربه اعم از موفق یا ناموفق باشد و به عبارت دیگر صرفا بیانگر این مفهوم است که فرد با کار و تلاش مانوس می باشد.

     از آنجا که معمولا در نظام اداری در کنار کلمه متخصص از واژه مجرب به جای کارآزموده استفاده می شود، لذا اختصاص واژه کارآزموده به بازنشستگان، آسیبی به محاورات و مکاتبات و نیز سیستم استخدام اداری نیز وارد نخواهد ساخت، در عین حال بدیهی است که استفاده از این واژه‌ یا هر واژه مناسب دیگری که فاقد بار منفی بازنشستگی به معنای از کار افتادگی و ناتوانی باشد، نه تنها از تشدید آثار منفی روحی و روانی در هنگام پایان خدمت افراد می‌کاهد، بلکه نگاه مثبت به موضوع، آثار مطلوب دیگری را به هم دنبال خواهد داشت که در چارچوب علومی مانند: روانشناسی،جامعه شناسی،بهداشت روانی و حتی در موضوعاتی مانند صرفه‌جویی قابل بررسی است.

     البته همانگونه که اشاره شد، استفاده از هر واژه‌های دیگری که حاکی از کسب تجربه و پختگی بازنشستگان باشد و جایگاه و منزلت بزرگترها را در جامعه ارتقاء داده و باعث تقویت روحی و روانی آنان گردد مفید و اقدامی ضروری است.

احمدرضا هدایتی

۲۶/۲/۹۱

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

  1. منصوره صابری گفت:

    مترادف بازنشسته: به بام رسیده، بر بام نشسته،
    کار سپرده،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.