چند پیشنهاد در رابطه با جنگهای بیولوژیکی و بیماریهای واگیردار:

     نظر به اینکه در دنیای معاصر تکرار جنگهای بیولوژیکی و اپیدمی‌های واگیردار از سوی دشمنان بشیریت دور از تصور نیست، لذا پیشنهاد می‌شود، موضوعات ذیل در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

۱. انجام اقدامات لازم و ایجاد سازوکار مناسب برای گردآوری تجربیات و سایر اطلاعات ذیربط به‌منظور مستندسازی فرایند شیوع و مبارزه با کرونا و هر بیماری مشابه دیگر
۲- ایجاد آزمایشگاه تخصصیِ شناسایی و تشخیص ویروس‌ها و ساخت واکسن ویروس‌های جنگ بیولوڑیک و سایر بیماری‌های واگیردار طبیعی و غیرطبیعی
۳- ایجاد ستادهای تخصصی جنگ بیولوڑیک و مبارزه با بیماری‌های اپیدمی در دستگاه‌های ذیربط از جمله؛ شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین در نیروهای مسلح (مشابه یگان پدافند ش.م.ه در نیروهای مسلح)
۴- تنظیم سناریوهای ممکن‌الوقوع در این خصوص و برگزاری مانورهای تخصصی توسط دستگاه‌های ذیربط
۵- ایجاد رشته تخصصی در دانشگاه‌های نظامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز آموزش پزشکی
۶- پیگیری تامین و تولید تجهیزات موردنیاز جنگ‌های بیولوژیکی ازجمله؛ گیتها و یا کیت‌های تشخیص ویروس و سایر تجهیزات موردنیاز
۷- ایجاد، احداث و یا پیش بینی مراکز درمانی و دفاعی تخصصی در هر استان
۸- تدوین و ارائه متون آموزشی جدید و به روز برای مراکز ذیربط به‌خصوص برای مراکز درمانی و همچنین نیروهای مسلح

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۵/۱۲/۹۸

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.