ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۰

جولان بانک‌ها وغوغاسالاری واسطه‌ها در عرصه اقتصادی کشور (نظارت بر عملکرد بانک‌ها وظیفه کیست؟)

     صرف‌نظر از این‌که اکثر مشکلات جامعه در ابعاد مختلف، ریشه در ضعف آشکار و غیرقابل انکار ِنظام فرهنگی و آموزشی و ایضاً سیستم کنترلی و نظارتی کشور دارد، اما این نقیصه نمی‌تواند و...

۰

تعریف رجل سیاسی – مذهبی و ابهامات آن

     باتوجه به این‌که اخیراً تعاریف واژه‌های رجُل سیاسی و مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای محترم نگهبان تدوین وجهت سیر مراحل تصویب، در اختیار مجلس شورای اسلامی...

۰

احتکار چیست؟ مُحتکر کیست؟

     تعاریف لغوی و حتی اصطلاحی احتکار بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد، در تعریف لغوی آمده است که؛ احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار...